Igapäevaelu toetamise teenus

Sotsiaalkindlustusamet andis mittetulundusühingule Johanna 2012. a välja tegevusloa igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks. Teenust osutatakse erivajadustega inimeste keskuse Johanna päevakeskuses Lepiku külas Vinni vallas Lääne-Virumaal. Tegevusluba võimaldab teenust osutada kuni 20 erivajadusega tööealisele inimesele.

 

Johanna keskuses rakendatakse igapäevaelu toetamise teenuse osutamise raames järgmisi tegevusi:

 • Rehabilitatsioonile orienteeritud tegevustesse kaasamine (muusikateraapia, tööteraapia, füsioteraapia, aiandusteraapia)
 • Sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomine (kohtumised, koolitused, üritused);
 • Isiklike ja igapäevaoskuste arendamine (hügieenitoimingud, kodundus, köögikunst);
 • Aja struktueerimine, vaba aja sisustamine (üritused, tähtpäevad, peod, väljasõidud, õppekäigud, ekskursioon, külastused, küllakutsed);
 • Juhendamine avalike teenuste kasutamisel (rollimängud, avalike teenuste kasutamise õppekäigud);
 • Kaasamine töösamasesse tegevusse (käsitööõpetus, koristustööd ruumis ja õues, lumerookimine, aiatööd, meestetöö ja puutöö);
 • Pereliikmete ja lähedaste toetamine (koolitused, nõustamine, koostöö, ettepanekutega arvestamine);
 • Elukestva üldõppe korraldamine (lugemine, kirjutamine, jutustamine, eneseväljendamine, arvutamine, joonistamine, kehaline liikumine, üldharivad koolitused ja loengud)

 


Igapäevaelu toetamise teenuse finantseerimine.

Igapäevaelu toetamise teenust finantseerivad kliendilepingute alusel Sotsiaalkindlustusamet, kliendi koduomavalitsus ja osaliselt kliendid ise.

 


Igapäevaelu teenuse osutamise tingimused.

Vinni vallas on erivajadustega inimestele igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks loodud head ja sobivad tänapäeva nõuetele vastavad tingimused.
Päevakeskus asub maakütte baasil põrandaküttega köetavas kahekorruselise elumaja keldrikorrusel. Päevakeskusesse on võimalik laskuda ka liftiga. Keskuses on kõik võimalused ratastooliga või raamiga liikumiseks.

Kogu päevakeskuse pindala on 300 m2. Keskuses on õppeköök, suur saal, keraamikatuba, arvutituba, käsitöötuba, multifunktsionaalne puhke- ja töötuba, kangastelgede tuba, puutöötuba, juhataja kabinet, garderoob, ladu, masinaruum, puhkeruum ja 2 invanõuetele vastavat sanitaarsõlme.

Keskuses on palju aknaid, mis tagab loomuliku päevavalguse, samas on paigaldatud nõuetele vastavalt valgusteid, mis võimaldavad pingutuseta teha käsitööd või lugeda.

Erivajadustega inimeste keskuse ees ja taga on võimalik olla ja tegeleda õues, samuti on keskusel aiamaa, kus kliendid saavad harjutada aiatööd ja saada osa kultuuride kasvamisest.

 

Erivajadustega inimeste keskusesse MTÜ Johanna poolt osutatava igapäevaelu toetamise teenusele saamine.

Teenusele suunab kohalik juhtumikorraldaja. Teenusele saamiseks ei ole vajalik rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

Igapäevaelu toetamise teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta MTÜ Johanna juhatuse liikmega, keskuse tegevuste korraldajaga, kelleks on Ülle Allika (kontakttelefon 5269408).

 

Transpordi võimalused MTÜ Johanna poolt osutatava igapäevaelu toetamise teenusele sõitmiseks.

MTÜ Johanna invabuss teeb teisipäeviti ja neljapäeviti hommikul ja õhtul ringi Vinni valla peal ja võtab ka Rakverest teenusele saajad bussile. Bussisõit on teenuse kasutaja omaosaluse hinna sees. Kahjuks on invabussis ainult 8 kohta teenuse kasutajatele.

Õnneks on Lepiku  külla Rasivere risti (Rasivere tee) hea ühistranspordi ühendus liinibussiga liinil Rakvere-Roela-Rasivere tee. Hommikul sõidab liinibuss Rakverest kell 8.00 välja ja jõuab kell 8.40 Rasivere risti (Rasivere tee) bussipeatusesse, mis on Johanna keskuse lähedal. Buss läheb kohe Rakveresse tagasi. Kell 13.00 väljub Rakverest sama liini buss, mis samuti tuleb Rasivere risti. See buss sõidab Rasivere ristist Rakverre tagasi kell 14.50 ja jõuab kell 15.30 Rakveresse.

 

Johanna keskuse päevakava.

8.45 – 9.00     Saabumine Johanna keskusesse teenusele
9.15 – 9.45     Hommikutervituskohv (kohv, tee, küpsised)
9.45 – 11.45   Tegelused (käsitöö, aiandus, õppeköök, kodundus, matemaatika)
12.00 – 12.45 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Tegelused (üldõpe, kehaline kasvatus, muusika, väljasõidud, meestetööd sh. puutöö)
15.15 – 15.45 Päraslõuna turgutustee (kohv, tee, küpsised, iseküpsetatud koogid)
15.45 – 16.00 Ettevalmistus kojusõiduks
16.00               Invabussi väljasõit.
14.50               Liinibussi väljasõit (minek bussipeatusesse 5 min)

Iga kuu algul on Johanna keskuse teadetetahvlil terve kuu tegevused kuupäevade lõikes.

 

Johanna keskuses teenuste osutajad.

Johanna keskuse juhataja on Ülle Allika – Õppinud Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis esialgu hooldajaks, seejärel sotsiaalpedagoogiks ja lõpuks sotsiaaltöötajaks. Omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi rakenduslikus sotsiaaltöös. Läbinud vabaühenduste juhtide lõppastme kursused.

Igapäevaelu tegevusi, õmblustöid, koristustöid ja keraamikat juhendavad Triin Liiske ja Kerli Allika, kes on läbinud tegevusjuhendaja koolituse.

Söögi tegemist juhendab Anna Eigi, kes on läbinud tegevusjuhendaja koolituse.

Töid telgedel, nahatööd, õmblustööd ja viltimistööd juhendab Virge Taurafeldt, kes on läbinud TAI tegevusjuhendajate koolituse.

Puu- ja meestetöö meister on Enn Roos, kes on pika staažiga pedagoog poistele tööõpetuse õpetamise alal.

MTÜ Johanna invabussijuht on Valter Allika  pikaaegse kogemusega auto- ja bussijuht.

MTÜ Johanna arvutispetsialist on Ailar Allika.  Ailar annab Johanna keskuse klientidele ka esmased või muidu vajalikud teadmised arvutikasutamises, parandab ja hooldab arvuteid, haldab ühingu kodulehekülge ning MTÜ Johanna keskuse Wifi võrku.

MTÜ Johanna raamatupidamist korraldab raamatupidaja Eda Lauri.

Igapäevaelu toetamise teenuse töötajatega on sõlmitud töölepingud.

 

Igapäevaelu toetamise teenuse saajate isikuandmete kaitsmine.

Teenuse kasutajate delikaatsete isikuandmete kaitse  eest vastutav isik on  keskuse ja teenuste tegevuste korraldaja (juhataja) Ülle Allika.

 

Rahaliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine igapäevaelu toetamise teenuse lõikes.

Mittetulundusühing Johanna tagab igapäevaelu toetamise teenuse jaoks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise.


Kontaktid.
Lepikumaja, Lepiku küla, Vinni vald, 46627 Lääne-Virumaa
Ülle Allika tel. 52 69 408

 

KODUKORD JOHANNA KESKUSES

 

 • TEGEVUS TOIMUB KESKUSES TÖÖPÄEVADEL 9.00-16.00
 • JOHANNA KESKUS ON  ARGIPÄEVADEL SULLE KODUKS
 • HOIA KESKUS JA SELLE TERRITOORIUM KORRAS
 • JÄTA MEELDE OMA ISIKLIKUD ASJAD
 • HOIA JOHANNA KESKUSE VARA JA ÄRA RIKU SEINU
 • VÄLISJALATSID JÄTA GARDEROOBI , ENNE PUHASTA  NEED MATTIDEL
 • JOHANNA KESKUSE RUUMIDES VIIBI ILMA ÜLERIIETETA
 • TEE KAASA TEGEVUSJUHENDAJATE JA ÕPETAJATE POOLT PAKUTAVAD TEGEVUSED JA ÕPPED
 • KUSTUTA  RUUMIDEST  LAHKUDES TULI, NII SÄÄSTAD!
 • ARVESTA TEISTEGA  JA AITA, KUI SAAD JA OSKAD
 • AUSTA JA KUULA  KESKUSE TÖÖTAJAID,  KÜSI  NÕU JA  ABI
 • KOJU JÄÄDES VÕI ARSTILE MINNES TEATA SELLEST TEGEVUSJUHENDAJALE VÕI JUHATAJALE
 • JOHANNA KESKUSES EI TOHI VIIBIDA ALKOHOLI- EGA NARKOJOOBES.  SUITSETAMINE TEGEVUSRUUMIDES KEELATUD!
 • KÕIGE EELNEVA JÄRJEPIDEVA RIKKUMISE VÕI  TEGEVUSJUHENDAJATELE  MITTE ALLUMISE KORRAL TULEB KESKUSEST LAHKUDA