HMN

Hasartmängumaksu nõukogu  on toetanud mitmeid MTÜ Johanna projekte, mille tegevus toimub Lääne-Virumaal Vinni vallas Lepiku külas erivajadustega inimeste keskuses Johanna keskuses.

2010. a toetas HMN ühingut projektiga „Erivajadustega inimeste keskuse käivitamine“. Selle projekti toetusega käivitus tegevus vastvalminud erivajadustega inimeste päevakeskuses. Projekti toetusega oli võimalik soetada köögimööbel, uus tehnika (külmkapp, elektripliit, pesumasin, televiisor, mobiiltelefon) ja maksta tegevusjuhendajatele töötasu.  Selle projekti toetusega sai seega uus keskus elu sisse.

2011.a kevadel toetas HMN ühingut  projektiga „Erivajadustega inimeste arenguvõimalused“. Selle projekti toetusega muutus Johanna keskuse tegevus, mis küll ka vahepeal ilma fondide toetuseta toimis, intensiivsemaks. Toetusega oli keskusele võimalik soetada  arvutikomplekt ja internetiühendus. Keskuse juurde rajasime juurviljaaia, mis teeb keskuse elu kodusemaks ja lõunasöögid odavamaks.

2011.a sügisel toetas HMN MTÜ Johanna projekti „Võrdsete suhtlemisvõimaluste loomine keeleõppe abil“. Projekti mõte tekkis sellest, et suvel olid mõned ühingu liikmed Eestis laagris, mida korraldas rahvusvaheline seltskond. Meie noortel tekkisid laagris suhtlemisraskused. Noored palusid ühingul korraldada neile inglise keele kursused. Esimene kursus kestab 1. novembrist 2011 kuni 31. maini 2012.a. Inglise keele õpetajaks on 40a pedagoogilise staažiga ja hea empaatiavõimega Ilmo Jaanimägi. Kursus tõestas, et kui õpetajal on tahe ja oskused, siis on võimalik iga inimest õpetada keelt valdama. Selle kursusega jõudsime niikaugele, et kursusel osalenud erivajadustega inimesed ja tegevusjuhendajad saavad aru küsimustest ja oskavad neile ka lihtsustatult vastata. Samas on õppurid soovinud jätkukursust, et õppida inglise keelt põhjalikumalt tundma ja rääkima ning veel paremini aru saama.

 

2012.a toetas Hasartmängumaksu nõukogu MTÜ Johanna projekti „Võrdsete suhtlemisvõimaluste loomise keeleõppe abil eduka alguse jätkuõpe“. Projekti toetusega jätkati inglise keele õpet Johanna keskuses. Inglise keele jätkuõpe kestis 01.09.2012 -31.05.2013. Õpetajaks oli inglise keele filoloog Ilmo Jaanimägi. Projekti tulemusel omandasid erivajadustega inimesed inglise keele kõnes ja kirjas lihtsustatult.

 

2014.a augustis kiitis Hasartmängumaksu nõukogu heaks MTÜ Johanna Erivajadustega inimeste elukestev õpe läbi praktiliste väljundite parema elukvaliteedi tagamiseks. Projekt kestis 01.09.2014 kuni 31.05.2015.a. Projekti käigus viisid kolm staažikat pedagoogi, kellest kaks juba pensionil, läbi elukestvat õppetsüklit erinevates ainetes. Tööealised erivajadustega inimesed õppisid igapäevaelu toetamise tegevustele lisaks füüsikat, matemaatikat, näitlemist, inglise keelt, eesti keelt ja harrastavad kehakultuuri. Projekt laiendas erivajadustega inimeste silmaringi.