KOP

Omaalgatuse Programm

Mittetulundusühing Johanna taotles 2007.a. Kohaliku Omaalgatuse Programmilt toetust projektile “Suvemajake”. Ühingu taotlus rahuldati.

Mittetulundusühing Johanna on olnud Vinni valla kohaliku elu edasiarendajate ridades ametlikult 2004. aastast. Ühing koondab Vinni valla erivajadustega inimeste tegemisi ja esindab nende huve.

MTÜ Johanna on algatanud ja korraldanud talgupäevi Vinni valla erinevates piirkondades (Roela, Vinni, Lepiku), korraldanud perepäevi Roela lauluväljakul, ekskursioone erivajadustega inimeste peredele ja teistele soovijatele, esitanud Vinni valla arengukavasse erivajadustega inimeste keskuse rekonstrueerimise ja osutab osaliselt valminud keskuses teenuseid erivajadustega inimestele.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetusega valmis MTÜ Johanna projekti „Suvemajake“ raames ühingu suvemajake. Kuna ühingu asukoht oli aastaid Tammiku Kodu hooldekodu aadressil, siis on suvemajake paigaldatud hooldekodu territooriumile.  Kui ühingul ei olnud veel renoveeritavat erivajadustega inimeste keskust, oli võimalus pidada piknikke, koosolekuid ja jaanipidu ainult suvemajakeses ja selle ümbruses. Igapäevaselt kasutavad suvemajakest hooldekodu elanikud. Ühing kaasas ja kaasab ka praegu hooldekodu aktiivsemaid elanikke ühingu poolt korraldatavasse üritustesse. Suvemajakese olemasolu eest vastutab MTÜ Johanna.

2010.a esitas MTÜ Johanna Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetuse saamiseks projekti „Pingid Roela lauluväljakule ühistegevuse arendamiseks“. Programm rahastas ühingu taotluse. Toetuse eest on Roela lauluväljakule üritustest osasaamiseks ostetud 25 pinki. Pingid olid talvel hoiul lauluväljaku laulukaare all. Kui kevadel korraldatakse esimene üritus, tõstetakse pingid lauluväljakule, kuhu nad jäävad 20. augustil korraldatava perepäevani. Perepäevade traditsiooni algatas Roela lauluväljakul mittetulundusühing Johanna. Viimase perepäeva  korraldas MTÜ Roela Rahva Maja. Ühe perepäeva korraldasid ühingud koostöös. Koostöö on vajalik selleks, et erivajadustega inimesed julgeksid kodudest välja tulla ühisüritustest osa saama. MTÜ Johanna on varem projektide raames korraldanud erivajadustega inimestele ja nende peredele ka transpordi ja toitlustamise. Roela lauluväljakul korraldab külade päevi ka MTÜ Roela Kodukant. Ka selle ühinguga koostöös on MTÜ Johanna viinud läbi külade perepäeva. Pinkide olemasolu eest vastutab MTÜ Johanna.