Päikeselill

Eesti-Hollandi Heategevusfond Päikeselill kiitis 2006.a heaks mittetulundusühing Johanna projekti „Invabuss“. Invabussi rahastamine fondi poolt ja selle ostmine toimus 2007.a.

Ühingul oli oma liikmete transportimiseks väga vaja invabussi, kuna osad ühingu liikmed on ratastoolis. Kuna ühingu enda tarbeks jääks invabussile liiga vähe kasutust, siis sõlmis Vinni Vallavalitsus mittetulundusühinguga Johanna 2007.a ühingu poolt vallaelanikele  invatransporditeenuse osutamise lepingu. Teenuse osutamine toimib hästi juba 5 aastat. Samas on ühingu liikmetel olemas oma invabuss, millega minna erivajadustega inimeste päevakeskusesse, väljasõitudele, ujulasse jm.