Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Mittetulundusühing Johanna projekti „Erivajadustega inimeste keskuse arenguhüpe päevakeskuse lõpliku valmimise ja isemajandamise käivitamise näol“ periood on 01.05.2015 – 31.08.2016.a.

Projekti kogusumma on 14705 eurot. Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 11999,28 euroga. Kaasfinantseerijaks on Vinni Vallavalitsus 2705,72 euroga.

Projekti eesmärgid: Erivajadustega inimeste keskuse päevakeskuse lõpliku valmimise ja isemajandamise käivitamine.

Projekti lühikokkuvõte: MTÜ Johanna erivajadustega inimeste keskuse keldrikorrusel asuvast päevakeskusest on üks osa viimistlemata ja sanitaartarvikud paigaldamata. Projekti käigus tehakse need tööd koos noorte erivajadustega meestega juhendaja juhendamisel. Selle päevakeskuse osa valmimisega on kogu päevakeskuse keldrikorrus kasutamisvalmis. Naised saavad oma töötoa, kuhu paigaldatakse kangastelejed ja õmblusmasinad. 20 kliendile kohandatud päevakeskus saab kahes eri otsas eraldi san.sõlmed. Käivitatakse päevakeskuse isemajandamine. Kangastelgedel hakatakse tegema vaipu ja istmekatteid ning istumisaluseid ning õmblusmasinatega hakatakse õmblema vajalikku, mida saab uuringute põhjal turustada. Kui eelnevale lisada veel teised päevakeskuse võimalused toota keraamikat, puust tarvikuid, villast meeneid jms, siis tekib projekti lõppedes erivajadustega inimeste keskuse päevakeskusesse  isemajandav tootmine, kus juhendajate käe all valmivad erivajadustega inimeste tooted,  mille realiseerimisel on suur roll reklaamil.

 

Eneseanalüüsi alusel tuvastatud arenguvajadused: Eneseanalüüsi tagajärjel on selgunud, et erivajadustega inimeste keskuse klientide seas on palju mingil alal andekaid inimesi, kes on võimelised tegema korralikke ja andekaid asju ja tooteid, mida on võimalik ka turustada. Kliendid käivad tööpäevadel igapäevaelu toetamise teenusel. Omastehooldajad saavad tööl käia või oma hobidega tegeleda ning ühiskonnas aktiivsed olla. Kliendid on palju edasi arenenud, kuna tegevusjuhendajad on neile palju õpetanud. Nüüd on õige aeg edasi liikuda: erivajadustega inimesed toodavad asju ja tooteid, mida on võimalik erivajadustega inimeste keskuse omatulu saamiseks turustada. See annab erivajadustega inimestele kõrgema enesehinnangu ja tõstab ka nende kasulikkust ühiskonnas.

Momendil ongi kõige suurem vajadus hakata aktiivselt tegutsema kogu erivajadustega inimeste keskuse keldrikorrusel, mis on päevakeskus. Toodete müügitulu aitab ühe osana päevakeskust pidevas tegevuses hoida. Samal ajal kirjutab ühing projekte ka keskuse kahe korruse korterite rekonstrueerimiseks, kus ühing hakkab erivajadustega inimestele ja eakatele osutama toetatud elamise teenust. Järgmise etapina toimub territooriumi kujundamine. Kuna keskus toimib ka piirkonna päevakeskusena, siis saavad tegevustest osa ja aitaksid turustamiskõlblikke tooteid ja meeneid teha ka teised kogukonna liikmed (pensionärid, kodused emad jt). Organisatsioon soovib tegutseda veelgi  professionaalsemalt ja tõhusamalt erivajadustega inimeste huvides. Päevakeskuses on koht, kuhu tullakse nagu tööle, tegutsema, suhtlema, arenema, õppima ja müügikõlbulikke asju valmistama.

Tegevuskava arenguhüppe saavutamiseks

 

Projekti mõju ja jätkusuutlikkus: Kui arenguhüppe projekti raames saavutab ühing soovitud arenguhüppe, siis algab  toodete valmimine. Järjepidevalt tegeldakse turundusega. Järgmise sammuna algab erivajadustega inimestel nende  töövõimetuspensionitele pensionitele lisa teenimine. Projekti raames toimub arenguhüppena keskuse lõplik valmimine toetatud elamise teenuse loomiseks. Kui päevakeskus on päris korras, on võimalik hakata rekonstrueerima toetatud elamisega kortereid keskuse kahel korrusel. Toetatud elamisel elavad erivajadustega inimesed saavad keldrikorrusel asuva päevakeskuse töötubades teha võimetekohast tööd juhendajate juhendamisel, teha turustamiseks sobivaid tooteid ja teenida hiljem ka ise tehtavate toodete pealt, jagades toote müügihinna materjali, päevakeskuse omatulu ja toote tegija töörahaks.

KÜSK SM arenguhüppe projekti sisuaruanne 30.11.2015

Projekt täitis kõik eesmärgid, isegi paremini kui lootsime. Valmisid erivajadustega inimeste keskuse keldrikorruse viimased ruumid, teine sanitaarsõlm, kangastelgede ruum ja multifunktsionaalne ruum, kus on võimalik puhata, telekat vaadata, õppefilme vaadata, koolitust läbi viia, kui ka kahel pikendataval töölaual nahatööd, õmblustööd või siiditööd teha. Vajadusel saab multifunktsionaalses ruumis piljardit mängida, laua kattes sellel tööd teha ja sellele lina pannes ka külalisi suupistetega vastu võtta.

Valmis ka erivajadustega inimeste toodete kataloog, mida on võimalik igal pool levitada ja pidevalt täiendada.

Projekt kestis 01.05.2015 – 31.08.2016

KÜSK AH lõpparuanne seisuga 31.08.2016