Toetatud elamine

Sotsiaalkindlustusamet andis mittetulundusühingule Johanna 2019. a välja tegevusloa toetatud elamise teenuse osutamiseks psüühilise erivajadusega inimestele. Teenust osutatakse MTÜ Johanna keskuse kahel korruse korterites Lepiku külas Vinni vallas Lääne-Virumaal. Tegevusluba võimaldab teenust osutada kuni 20 erivajadusega tööealisele inimesele.

 

MTÜ Johanna keskuses rakendatakse toetatud elamise teenuse osutamise raames järgmisi tegevusi:

  • Tegevusjuhendajad juhendavad isikuid majapidamise korraldamisel;
  • Elanikke juhendatakse eluruumi kasutamise ja hooldamise tegevustes;
  • Tegevusjuhendajad korraldavad ja aitavad elanikke arstiabi kasutamisel ja ametiasutuste külastamisel, ka ravimite ja inkontinentsustarvete hankimisel;
  • Koos tegevusjuhendajatega koostatakse, päevaplaan, ostude nimekiri, toidumenüü ja eelarve.Abistatakse vajadusel ka koristamisel ja toidutegemisel. Vaba aja sisustamiseks käiakse kinos, spordikompleksis, kontserdil, tähistatakse tähtpäevi jm.;
  • Tegevusjuhendajad abistavad isikuid ühise elukorralduse reeglites kokkuleppimisel ja kokkulepete täitmisel;
  • Tegevusjuhendajad kaasvad elanikke tegevustesse õues ja kasvuhoonetes, nii hoitakse territoorium korras ja kasvatatakse ise enda tarbeks juurvilju;
  • Tegevusjuhendajad hoiavad kontakti elanike lähedastega ja eestkostjaga.

 

Toetatud elamise teenuse osutajad.

Teenust osutavad Kerli Allika ja Triin Liiske, kes mõlemad on lõpetanud tegevusjuhendajate koolituse.


Toetatud elamise teenuse finantseerimine.


Toetatud elamise teenust finantseerib kliendilepingute alusel Sotsiaalkindlustusamet. Kommunaalkulude eest tasuvad elanikud ise. Samuti tasuvad elanikud ise ka toidu, riiete ja tasuliste teenuste eest (nt juuksur, pediküür, maniküür jm).

 

Toetatud elamise teenuse osutamise tingimused.

Vinni vallas on erivajadustega inimestele  toetatud elamise teenuse osutamiseks rekonstrueeritud 2-korruseline kortermaja, mille keldrikorrusel tegutseb 300 m2 ulatuseses vaba ja ja töökeskus. Nii päevakeskuses kui toetatud elamise keskuses on loodud väga head tänapäeva nõuetele vastavad tingimused.
Kogu maja küte on maakütte baasil. 2 korterit on renoveeritud ratastooliga liikuva elaniku vajadusi arvestades. Õue saab mööda kaldteed. Päevakeskusesse on võimalik laskuda ka liftiga. Ka päevaeskuses on kõik võimalused ratastooliga või raamiga liikumiseks.

Erivajadustega inimeste keskuse ees ja taga on võimalik olla ja tegeleda õues, samuti on keskusel aiamaa, kus kliendid saavad harjutada aiatööd ja saada osa kultuuride kasvamisest.

 

Erivajadustega inimeste keskusesse MTÜ Johanna poolt osutatava toetatud elamise teenusele saamine.

Teenusele suunab kohalik juhtumikorraldaja. Teenusele saamiseks ei ole vajalik rehabilitatsiooniplaani olemasolu.

 

Igapäevaelu toetamise teenuse saajate isikuandmete kaitsmine.

Teenuse kasutajate delikaatsete isikuandmete kaitse  eest vastutav isik on  keskuse ja teenuste tegevuste korraldaja (juhataja) Ülle Allika.

 

Rahaliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine toetatud elamise teenuse lõikes.

Mittetulundusühing Johanna tagab igapäevaelu toetamise teenuse jaoks sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite sihtotstarbelise kasutamise.


Kontaktid.

Lepikumaja, Lepiku küla, Vinni vald, 46627 Lääne-Virumaa
Ülle Allika tel. 52 69 408